نوشته‌ها

فری دیسکاشن

کلاس بحث آزاد انگلیسی (فری دیسکاشن)

فری دیسکاشن (free discussion) به معنای بحث آزاد است. کلاس فری دیسکاشن با اهداف پیشرفت سطح دانش زبان آموزان در محیطی دوستانه  برگزار میشود که بعضی از این اهداف در زیر آمده است. اهداف کلاس فری دیسکاشن 1-تقویت مهارت صحبت کردن (Speaking) …