نوشته‌ها

انگلیسی فکر کردن

روش های صحیح انگلیسی فکر کردن

انگلیسی فکر کردن یعنی چه؟ شاید این جمله را بار ها از معلمان زبان و افراد مختلف شنیده باشید که باید انگلیسی فکر کردن را یاد بگیرید . اما این جمله به چه معناست ؟ یعنی در هر لحظه و هر مکان کلمات ، جملات و اشیا رو انگلیسی ببینید و برای انگلیسی ص…