نوشته‌ها

زبان انگلیسی در کسب و کار

چرا زبان انگلیسی در کسب و کار بسیار اهمیت دارد؟

ما در جامعه ای زندگی میکنیم که باید با بخش های مختلف جهان در ارتباط باشیم و شغل و زندگی خودمان را گسترش دهیم.برای ارتباط با سایر نقاط جهان حتما باید زبانشان را بلد باشیم تا  بتوانیم به خوبی با مشتریان و همکاران خود تعامل داشته باشیم و در نتیجه درآ…