نوشته‌ها

پر کاربردترین زبان های دنیا

10 زبانی که در جهان بیشتر صحبت میشود.(پر کاربرد ترین زبان های دنیا)

زبان های مختلف مهم ترین راه ارتباطی بین کشور های مختلف است.تعیین این که کدام زبان در جهان جزو بهترین و  پرکاربرترین زبان ها است کار سختی است .برای تعیین این موضوع باید به کشور هایی که بیشترین جمعیت را دارند دقت کرد. با این حال بی شک زبان  چینی ،…