نوشته‌ها

روز قبل آزمون تافل

نکاتی برای روز قبل آزمون تافل که حتما باید بدانید.

قبل از فرارسیدن  روز آزمون تافل شما باید فقط روی 4 مهارت خود تمرکز کنید و خود را آماده آزمون کنید. برای مثال تقویت هر یک از مهارت ها ، مدیریت زمان در آزمون تافل ، خواندن قوانین و مقررات روز آزمون و ... . روز قبل آزمون تافل باید خود را برای آزمون آماد…