ماه ها و فصل ها به انگلیسی

ماه ها و فصل ها به انگلیسی چه میشوند؟

در این مقاله سعی داریم ماه ها و فصل ها را به انگلیسی توضیح دهیم و معادل آن ها را به شما نشان دهیم. سال های میلادی دارای چهار فصل و دوازده ماه می شود.هر کدام از این ماه ها ادامه مطلب…