نوشته‌ها

لهجه در زبان انگلیسی

تقویت لهجه در زبان انگلیسی(تفاوت بریتانیایی و آمریکایی)

اکثرا زبان های دنیا لهجه های مختلفی دارند.همان طور که لهجه زبان فارسی در کشور ایران و سایر کشور های فارسی زبان متفاوت است.در زبان انگلیسی هم لهجه های مختلفی وجود دارد. مانند انگلیسی استرالیایی، کانادایی، نیوزیلندی، بریتانیایی، هندی و همچنین انگلیس…