نوشته‌ها

قید حالت

آموزش قید حالت در زبان انگلیسی به زبان ساده

یکی از انواع قید ها ، قید حالت است . قید حالت در زبان انگلیسی چگونگی انجام کاری را در جمله نشان میدهد در واقع میتوان گفت که قید حالت ،  حالت فعل را نشان میدهد و به ما میگوید که کار به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است.مثلا میگوییم او آرام ر…