نوشته‌ها

ترس از آیلتس

غلبه بر اضطراب و ترس از آیلتس

آزمون آیلتس میتواند سرنوشت افراد را تغییر دهد ، چراکه بعضی برای ادامه تحصیل و بعضی دیگر برای مهاجرت در آزمون آیلتس شرکت میکنند و عدم رسیدن به نتیجه مناسب آن ها را از هدفشان دور خواهد کرد.همین مضوع باعث میشود که شما در آزمون آیلتس اضطراب داشته باشید و…