نوشته‌ها

اصطلاحات تخصصی دندان پزشکی در زبان انگلیسی

اصطلاحات تخصصی دندانپزشکی به انگلیسی

اگر برای سفر و یا اقامت دائم در یک کشور انگلیسی زبان هستید ممکن است یکی از بدترین درد ها ، یعنی دندان درد به سراغتان بیاید و مجبور شوید به دندان پزشک مراجعه کنید. در این حین اگر از سطح زبان خوبی برخوردار نباشید نمیتوانید منظور خود را به دندا…