نوشته‌ها

عادات روزمره به انگلیسی

پرکاربرد ترین عادات روزمره به انگلیسی

یکی از رایج ترین موارد استفاده از زبان انگلیسی ، در مکالمه های روزمره است . شما در روز در محیط های مختلف با افراد مختلفی سرو کار دارید که باید بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید و  مراوده داشته باشید. بسیاری از افراد برای داشتن مکالمه بهتر…