نوشته‌ها

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

آموزش ضمایر اشاره در زبان انگلیسی

ضمایر اشاره در زبان انگلیسی ضمایری هستند که معمولا برای اشاره کردن به شی ، مکان و زمانی استفاده میشود و در زبان انگلیسی بسیار کاربرد دارند و معمولا داخل همه گفت و گو ها میتوان از آن استفاده کرد . این ضمایر به دو دسته کلی تقسیم میشنود و شما با توجه به…