سوالی کردن جملات زبان انگلیسی

سوالی کردن جملات زبان انگلیسی

سوالی کردن جملات زبان انگلیسی در نظر داشته باشید  كه هر دو به معني اجبار و الزام اند! فرق اساسي شان ( have to , must ) اين است كه ‘must’ فقط در زمان حال به كار ميرود. اما Have ادامه مطلب…