نوشته‌ها

کلمات مخفف زبان انگلیسی

معرفی پرکاربردترین کلمات مخفف زبان انگلیسی

کلمات مخفف در زبان انگلیسی کلماتی هستند که از چند حرف تشکیل شده است و کنار هم قرار گرفته اند تا متن کوتاه شود و شما بتوانید متن را راحت بخوانید . حتما تا الان در مطالعه متون انگلیسی و مقالات با کلماتی که به صورت مخفف نوشته شده اند مواجه شده …