نوشته‌ها

جعبه لایتنر زبان

آموزش تصویری ساخت و استفاده از جعبه لایتنر زبان

بسیاری از زبان اموزان در حفظ کردن لغات انگلیسی تنبل هستند و میگویند از آنجایی که انگلیسی زبانی فرار است ما به سرعت لغات را فراموش میکنیم. مشکل این دسته از زبان آموزان این است که لغات را به صورت کوتاه مدت حفظ میکنند . یکی از روش های موثر در یادگیری…