نوشته‌ها

ساختار جملات در زبان انگلیسی

معرفی انواع ساختار جمله در زبان انگلیسی

اگر در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید ، حتما باید با ابتدایی ترین موضوعات گرامری همچون ساختار جملات در زبان انگلیسی آشنا باشید.  ما در زبان انگلیسی چندین نوع جمله داریم که در ادامه به صورت مفصل در مورد آن صحبت میکنیم و ساختار هر یک را تحلیل می…