نوشته‌ها

زمان آینده ساده

آموزش زمان آینده ساده در زبان انگلیسی به زبان ساده

اگر  عمل یا کاری قرار است در آینده اتفاق بیوفتند ، از زمان آینده ساده در زبان انگلیسی استفاده میکنیم به این صورت که از فعل کمکی “will” به همراه شکل ساده فعل (مصدر بدون (to در این ساختار استفاده میشود. در این ساختار برای تمامی فاعل ها از فعل کمک…