روش استفاده از فرهنگ لغت انگلیسی

روش استفاده از فرهنگ لغت انگلیسی با ۵ مرحله ساده

هر کسی که به آموزش و یادگیری زبان دوم اقدام کرده است ، حتما به دیکشنری (فرهنگ لغت) نیاز دارد. فرهنگ لغت، لغت‌نامه یا همان دیکشنری  کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک، دو، یا چند زبان همراه با ادامه مطلب…