نوشته‌ها

روش استفاده از فرهنگ لغت انگلیسی

روش استفاده از فرهنگ لغت انگلیسی با 5 مرحله ساده

هر کسی که به آموزش و یادگیری زبان دوم اقدام کرده است ، حتما به دیکشنری (فرهنگ لغت) نیاز دارد. فرهنگ لغت، لغت‌نامه یا همان دیکشنری  کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک، دو، یا چند زبان همراه با توضیحات مربوط به ریشه، تلفظ، یا اطلاعات دیگر مربوط…