رایتینگ آیلتس

رایتینگ آیلتس چگونه است؟

یکی از بخش های مهم در آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک  قسمت رایتینگ آیلتس است. در آیلتس آکادمیک شما دو نوع رایتینگ خواهید داشت:  رایتینگ Task 1   رایتینگ Task 2 شما ۶۰ دقیقه زمان برای این دو تسک دارید.  رایتینگ ادامه مطلب…