نوشته‌ها

صامت و مصوت در انگلیسی

تفاوت های صامت و مصوت در انگلیسی

آوا ها زبان انگلیسی به دو دسته صدادار و بی صدا تقسیم میشود.حروف صدا دار از طریق باز شدن تار های صوتی ایجاد میشود. حروف بی صدا جزو آوای پایه هستند  و با بستن تارهای صوتی ایجاد میشوند که در آن حداقل مقداری از تنفس حبس می شود. اگر در حال یادگیری زبان…