حرف the در زبان انگلیسی

۳۰ کاربرد رایج حرف the در زبان انگلیسی

در این مقاله  کاربرد حرف  the در زبان انگلیسی را به شما میگوییم. در آموزش زبان انگلیسی، حروف تعریف نقش بسیار مهمی دارند. حرف the ، به عنوان تنها حرف تعریف معین در زبان انگلیسی شناخته میشود. به مثال های ادامه مطلب…