نوشته‌ها

حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است و در اکثر جملات از آن استفاده میکنیم . البته از آن جایی که حرف تعریف در زبان انگلیسی با زبان فارسی کمی متفاوت است ، شما باید استفاده درست از آن را یاد بگیرید و این دو را با هم اشتباه نگیرید . معمولا ح…