نوشته‌ها

present continuous

آموزش آسان زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

وجه حال استمراری (present continuous) که به present progressive معروف است، یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی است. بسیاری از زبان ـموزان این وجه را با present simple  اشتباه میگیرند. زمان حال استمراری در زبان انگلیسی …