نوشته‌ها

جملات شرطی در انگلیسی

هر آنچه باید در مورد جملات شرطی در انگلیسی بدانید

یکی از جملاتی که در یادگیری گرامر زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد است و روزانه از آن استفاده میشود جملات شرطی هستند. جملات شرطی در انگلیسی ،همان طور که از نامش پیداست جملاتی هستند که یک عبارت شرطی را بیان میکنند.در واقع ما یک موقعیت فرضی را تصور م…