نوشته‌ها

جملات خبری در زبان انگلیسی

ساخت جملات خبری در زبان انگلیسی با فرمول

جملات در زبان انگلیسی به 4 دسته خبری ، پرسشی ، ندایی و امری تقسیم میشوند. یکی از پرکاربردترین جمله ها ، جملات خبری در زبان انگلیسی (Declarative Sentence) هستند.ساختار این جملات بسیار ساده بوده و در مورد اتفاقی خبر میدهد. معمولا در انتهای جملات خ…