نوشته‌ها

ترنسکرایب چیست

ترنسکرایب چیست و روش صحیح استفاده از آن چگونه است؟

راه های مختلفی برای تقویت مهارت شنیداری وجود دارد مانند گوش دادن اخبار  ، گوش دادن به آهنگ های انگلیسی سطح شما ، تماشای فیلم های انگلیسی و ... .یکی دیگر از روش های تقویت مهارت انگلیسی که توسط اساتید ما در کلاس های تدریس خصوصی زبان انگلیسی پیشنهاد…