نوشته‌ها

تلفظ لغات انگلیسی به فارسی

چرا نوشتن تلفظ لغات انگلیسی به فارسی اشتباه است؟

در این مقاله به این سوال میپردازیم که چرا نوشتن تلفظ لغات انگلیسی به فارسی اشتباه است؟ یکی از بخش های مهمی که در یادگیری هر زبانی باید به آن توجه ویژه ای شود بخش تلفظ است. تلفظ و لهجه در زبان انگلیسی متفاوت هستند .سعی کنید این دو را باهم اشت…