نوشته‌ها

تقویت لهجه زبان

بهترین روش های تقویت لهجه زبان چیست؟

اگر شما در حال یادگیری زبان انگلیسی هستید حتما میدانید که تلفظ صحیح کلمات بسیار اهمیت دارد.هر چه بیشتر زبان را یاد میگیرید متوجه تفاوت در لهجه های گوناگون میشوید. شما برای برقراری ارتباط مناسب باید درست صحبت کنید ، در نتیجه باید با روش های تقو…