نوشته‌ها

درک مطلب زبان انگلیسی

10 تکنیک برای تقویت درک مطلب زبان انگلیسی

بسیاری از افراد به دلیل این که طرز صحیح مطالعه را نمیدانند نمیتوانند در درک مطلب پیشرفت کنند . طرز مطالعه این افراد به این صورت که یک دیکشنری کنار خود میگذارند و کلمه به کلمه متن را ترجمه میکنند و در نهایت به علت طولانی شدن خسته میشوند و کلا کتاب و متن …