نوشته‌ها

تغذیه روز آزمون آیلتس که به تقویت حافظه کمک میکند

همان طور که میدانید به طور کلی شب و صبح روز امتحان از مهم ترین ساعات است و باید بدانیم که بهترین تغذیه روز آزمون آیلتس چه چیزی است؟ آزمون های بین المللی زبان همچون آیلتس و تافل و ... اغلب چند ساعت طول می کشد، برای همین شما باید از قبل غذایی مناس…