نوشته‌ها

تصویر سازی ذهنی لغات

تصویر سازی ذهنی لغات چگونه است؟

یکی از روش هایی که بسیاری از مدرسان زبان انگلیسی برای حفظ لغات پیشنهاد میکنند تصویر سازی ذهنی است .بسیاری اتفاق افتاده که شما لغتی را حفظ کردید اما به سرعت فراموش شده است . در این مقاله به طور کامل در مورد تصویر سازی ذهنی لغات صحبت میکنیم. …