نوشته‌ها

اسم ها در زبان انگلیسی

معرفی کامل انواع اسم ها در زبان انگلیسی

یکی از اجزای کلام در انگلیسی اسم ها هستند . اسم ها در زبان انگلیسی شامل چند نوع مختلف هستند که هر نوع دارای ویژگی های منحصر به فردی است . برای این که بتوانید این اسم ها را در جمله تشخیص دهید باید با همه آن ها آشنا باشید به همین دلیل امروز ب…