اعتراض به نمره تافل

چگونه به نمره ی تافل اعتراض کنم؟(اعتراض به نمره تافل)

اعتراض به نمره تافل ممکن است شما نسبت به نمره ی تافل خود اعتراض داشته باشید و سوال برایتان پیش بیاید که  مدت زمان ریپورت نمره تافل چه قدر است ؟ چگونه میتوانم اعتراض خود را ثبت کنم؟ پس از ادامه مطلب…