نوشته‌ها

اعتراض به نمره تافل

چگونه به نمره ی تافل اعتراض کنم؟(اعتراض به نمره تافل)

اعتراض به نمره تافل آزمون تافل یکی از آزمون های بین المللی است که طرفدار زیادی دارد ، ممکن است شما پس از شزکن در آزمون تافل نسبت به نمره ی تافل خود اعتراض داشته باشید و سوال برایتان پیش بیاید که  مدت زمان ریپورت نمره تافل چه قدر است ؟ چگونه می…