تاثیر سن در یادگیری زبان انگلیسی

تاثیر سن در یادگیری زبان انگلیسی

سوالی که برای اکثر والدین پیش می آید این است که آیا سن خاصی برای فراگیری زبان دوم وجود دارد؟ آیا یادگیری زبان در سن پایین بهتر است یا در سنین بالا ؟ همه موافق هستند که سن عامل بسیار ادامه مطلب…