نوشته‌ها

انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی

انتقادات و پیشنهادات به زبان انگلیسی

اگر دارید این مقاله را میخوانید حتما میخواهید بدانید که چگونه میتوان به زبان انگلیسی انتفاد کرد و یا پیشنهادی داد . شما ممکن است در موقعیت های مختلف به این کلمات و اصطلاحات نیاز پیدا کنید.برای مثال به شهر و یا کشوری سفر میکنید و میخواهید از هتلی که …