نوشته‌ها

افعال کمکی در انگلیسی

آموزش کامل افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی در انگلیسی (auxiliary verbs)، افعالی هستند که معمولاً قبل از فعل اصلی در جمله بکار می‌روند. این افعال برای تکمیل مفهوم جمله به فعل اصلی کمک می‌کنند. افعال کمکی یکی از کاربردی ترین و مهم ترین بخش های گرامر  در زبان انگلیسی است . به…