نوشته‌ها

افزایش تمرکز در یادگیری زبان

8 تکنیک فوق العاده برای افزایش تمرکز در یادگیری زبان

بسیاری از زبان آموزانی که سال ها مشغول یادگیری زبان هستند از عدم تمرکز در یادگیری زبان گله میکنند و میگویند ما اصلا نمیتوانیم هنگام مطالعه تمرکز داشته باشیم. شما به علت های مختلفی ممکن است که تمرکز خود را از دست دهید و حواستان پرت شود . بهتر است برای …