نوشته‌ها

اصطلاحات انگلیسی مربوط به خیاطی

اصطلاحات انگلیسی مربوط به خیاطی

هر شغلی در زبان انگلیسی دارای اصطلاحات مربوط به خودش است . در این مقاله به بررسی اصطلاحات انگلیسی مربوط به خیاطی میپردازیم تا شما بتوانید با اصطلاحات پایه ، بخش های مختلف چرخ خیاطی ، انواع دوخت و ... آشنا شوید و در مکالمات خود از آن استفاده کنید.سع…