نوشته‌ها

اصطلاحات انگلیسی در آرایشگاه

رایج ترین اصطلاحات انگلیسی در آرایشگاه

یکی از راه هایی که شما بتوانید لغات انگلیسی را به خوبی یاد بگیرید این است که خودتان را در مکانی تصور کنید و در ذهن خودتان مکالمه ای را بسازید . ما در این مطلب شما را به یک آرایشگاه میبریم و تمامی ابزار ها و عباراتی که ممکن است در یک آرایشگاه زنانه و یا…