نوشته‌ها

آیلتس در ایران یا خارج

آزمون آیلتس در ایران یا خارج ؟کدام بهتر است؟

همان طور که میدانید در ایران چندین مرکز برگزاری آیلتس مانند ، دین و دانش ، ایرسام فام ، آیلتس تهران و .... وجود دارد و همه داوطلبان آیلتس میتوانند به راحتی به این مراکز دسترسی داشته باشند. اما چرا بسیاری از متقاضیان آیلتس ، کشور های دیگری را …