معرفی خود به زبان انگلیسی
اگر قصد مسافرت و یا حتی مهاجرت به کشور های انگلیسی زبان را دارید یکی از مهم ترین چیزهایی که باید بدانید این است که چطور خود را معرفی کنید . معرفی خود به زبان انگلیسی اصلا کار سختی نیست فقط باید اعتماد به نفس داشته باشید و بدانید از کجا شروع کنید. در این مطلب تمام سوالاتی که ممکن است از شما پرسیده شود و یا مواردی که نیاز است در معرفی خود به انگلیسی بگویید را به شما آموزش خواهیم داد پس با ما همراه باشید تا مطالب کاربردی را به شما بگوییم.

id=”after_section_1″>

معرفی خود به زبان انگلیسی شامل چه بخش هایی میشود؟

  • نام و مشخصات
  • ملیت
  • محل زندگی
  • سن
  • خانواده
  • تاریخ تولد
  • شغل
  • سرگرمی
  • اوقات فراغت

۱- نام و مشخصات

اولین و مهم ترین چیز در معرفی خود به زبان انگلیسی گفتن نام و مشخصات کلی شما است . این که اسم اصلی شما چیست و یا دوستانتان شما را چگونه صدا میکنند.

عبارت فارسی معادل انگلیسی
نام شما چیست؟ ? What’s your name
نام من … است …. My name is …/ I’m
نام کامل/کوچک/خانوادگی من … است. … My full/ first/ last name is
میتوانید من را … صدا کنید./ آنها من را با اسم … صدا میکنند. /لطفا من را با نام … صدا کنید … You can call me …/ They call me …/ Please call me
نام مستعار من … است. … My nick name is

۲- ملیت

عبارت فارسی معادل انگلیسی
شما اهل کجا هستید؟ / از کجا می‌آیید؟
کجا متولد شده‌اید؟
?Where are you from?/ Where do you come from
?Where were you born
من از کشور…هستم ./ من از … می‌آیم./ محل زندگی من کشور … است./ اصلیت من از کشور … است.
(نام کشور گفته می‌شود)
(I’m from …/ I hail from …/ I come from …/ My hometown is …/ I’m originally from … (country
من … هستم. (ملیت گفته می‌شود) (I’m … (nationality
من در کشور … متولد شده‌ام. … I was born in

شاید بخواهید که در راستای معرفی خود به زبان انگلیسی ، آدرس خود را برای کسی بفرستید یا درباره آدرس دیگر افراد سوالاتی را عنوان نمایید. یا بخواهید در فرم استخدامی خود آدرس خود را به زبان انگلیسی بنویسید. جدول زیر به شما کمک خواهد کرد که به صورت اصولی درباره این مقوله بحث نمایید و سوال و جواب مناسب را بدانید.

۳- محل زندگی

ممکن است نیاز داشته باشید آدرس محل اقامت و یا محل زندگی خود را برای دوستانتان بفرستید و یا در فرم استخدام نیاز به پر کردن بخش آدر داشته باشید ، پس حتما سعی کنید این بخش را به خوبی یاد بگیرید.

محل زندگی
عبارت فارسی معادل انگلیسی
کجا زندگی می‌کنید؟ / آدرس شما چیست؟ ?Where do you live?/ What’s your address
من در … زندگی میکنم./ آدرس من … است. (نام شهر گفته می‌شود) (I live in … / My address is … (city
من در خیابان … زندگی میکنم. (I live on … (street name
من بیشتر زندگی خود را در … گذرانده ام …. I have spent most of my life in
من در … بزرگ شده‌ام. … I grew up in

معرفی خود به زبان انگلیسی

۴- سن

سن
عبارت فارسی معادل انگلیسی
چند ساله هستید؟ ?How old are you
من … سن دارم. ?I’m … years old
من بیشتر/ تقریبا/ نزدیک به … سن دارم. … I’m over/ almost/ nearly
من در اوایل دهه بیست – اواخر دهه سی هستم. I’m in my early twenties/ late thirties

۵- خانواده

اگر به تازگی با همسایه و یا دوستی در حال برقراری ارتباط هستید ، یکی از رایج ترین سوال ها میتواند مربوط به خانواده باشد. این که چند نفر هستید و یا خواهر برادر دارید یا نه ؟؟!

عبارت فارسی معادل انگلیسی
اعضای خانواده شما چند نفر هستند؟
یا چند نفر زندگی می‌کنید؟
با چه کسی زندگی می‌کنید؟
ایا خواهر و برادر دارید؟
?How many people are there in your family
?Who do you live with
?With whom do you live
?Do you have any sibling
تعدادافراد خانواده‌ی من … است. .There are … (number) people in my family
خانواده ما … عضو دارد. .My family has … (number) people
من با … زندگی میکنم. … I live with my
من تک فرزند هستم. .I am the only child
من هیچ خواهر و برادری ندارم. .I don’t have any siblings
من … برادر و … خواهر دارم. (تعداد ذکر می‌شود) .I have … brothers and … (number) sister

۶- تاریخ تولد

عبارت فارسی معادل انگلیسی
تاریخ تولد شما کی است؟ / چه زمانی متولد شده‌اید؟ ?What is your date of birth?/ When is your birthday
تاریخ تولد من … است. … My birthday is on
شماره تلفن من … است. … My phone number is

۷- شغل

افراد معمولا مشتاق اندبدانند که دوستان و یا آشنایانشان در حال انجام چه کاری هستند و چه تخصصی دارند تا در صورت لزو با یکدیگر همکاری کنند ، پس احتمال این که این سوال از شما پرسیده شود بسیار زیاد خواهد بود.

عبارت فارسی معادل انگلیسی
چه‌کاری انجام می‌دهید؟
برای گذران زندگی چه‌کار می‌کنید؟
چه نوع شغلی دارید؟
زمینه‌ی کاری شما چیست؟
وقتی بزرگ شدید می‌خواهید چکاره شوید؟
?What do you do
?What do you do for living
?What’s your job
? What sort of work do you do
? What line of work are you in
من … هستم. (نام شغل)
من به عنوان … کار می کنم.
… I am a/ an
…. I work as a/ an
من برای شرکت … و به عنوان … کار می‌کنم. …. I work for …(company) as a/ an
من بیکار هستم.
من از شغل خود بیرون امده ام.
من تعدیل نیرو شده‌ام.
من دو شغله هستم.
.I’m unemployed
.I am out of work
.I have been made redundant
.I am between jobs
من به عنوان … کسب درآمد می‌کنم. …. I earn my living as a/ an
من به دنبال شغل می‌گردم.
من به دنبال کار می گردم.
.I am looking for a job
.I am looking for work
من بازنشسته هستم. .I’m retired
من می‌خواهم در آینده … شوم.
من میخواهم… باشم
… I would like to be a/ an
… I want to be a/ an
من قبلا در …(نام مکان) به عنوان … (نام شغل) مشغول بکار بودم. (I used to work as a/ an … at … (places
من کارم را در دپارتمان …و به عنوان … اغاز کرده‌ام. . I just started as … in the … department
من در …(نام محل) کار می‌کنم. (I work in/at a … (place
من در…(نام شهر) و برای مدت… (سال) کار می‌کنم. .I have been working in … (city) for … years

۸- سرگرمی و اوقات فراغت

بحث در مورد سرگرمی و اوقات فراغت میتواند بسیار جالب و هیجان انگیز باشد . شما میتوانید در مورد علایقتان صحبت کنید و بگویید که روز های تعطیل چه کاری انجام میدهید و برنامه ریزی شما چگونه است.

عبارت فارسی معادل انگلیسی
سرگرمی شما چیست؟
به چه کاری علاقه دارید؟
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟
?What’s your hobby
?What do you like
? What do you like to do
من به … علاقه‌دارم. من از … لذت میبرم. (ورزش، فیلم و…) (I like/ love/ enjoy/ … (sports/ movies
من به … علاقه‌مندم. … I am interested in
من در انجام … خوب هستم … I am good at
سرگرمی‌های من … هستند. … My hobbies are
… My hobby is
ورزش مورد علاقه‌ی من … است. … My favorite sport is
رنگ مورد علاقه‌ی من … است. … My favorite color is
من به … اشتیاق خاصی دارم. … I have a passion for
مکان مورد علاقه‌ی من … است. … My favorite place is
(I sometimes go to … (places
من به … علاقه ندارم. / من از … متنفرم. … I don’t like/ dislike/ hate
غذا/نوشیدنی مورد علاقه‌ی من … است. … My favorite food/ drink is
خواننده / گروه مورد علاقه‌ی من … است. … My favorite singer/ band is
روز مورد علاقه‌ی من در هفته … است، به این دلیل که … … My favorite day of the week is … because

اوقات فراغت
عبارت فارسی معادل انگلیسی
سوالها:
دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟
در وقت اضافی خود چه فعالیتی انجام می‌دهید؟
?What do you like doing your free time
? What do you do in your spare time
دوست دارم در اوقات فراغت خود … انجام دهم. In my free time, I like
دوست دارم وقتی بیکار هستم… انجام دهم. I like … when I’m free
بعضی مواقع در اخر هفته‌ها به … (نام مکان) می‌روم. (At weekends I sometimes go to … (place

همان طور که دیدید معرفی خود به زبان انگلیسی اصلا کار پیچیده ای نبود . کافیست متوجه شوید که شخص مقابل چه میپرسد و بتوانید منظور خود را به خوبی برسانید . مکالمه انگلیسی مهارتی نیست که به سادگی به دست آید پس نباید تمرین و تکرار را فراموش کنید. اگر دوست دارید به صورت حرفه ای تر صحبت کنید میتوانید در کلاس های تدریس خصوصی مکالمه شرکت کنید تا اساتید ما تمامی تکنیک های مربوطه را به شما آموزش دهند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *