قید حالت

یکی از انواع قید ها ، قید حالت است . قید حالت در زبان انگلیسی چگونگی انجام کاری را در جمله نشان میدهد در واقع میتوان گفت که قید حالت ،  حالت فعل را نشان میدهد و به ما میگوید که کار به چه کیفیتی و یا در چه وضعیتی انجام شده است.مثلا میگوییم او آرام راه میرود . در این جمله در مورد فعل راه رفتن حرف میزنیم و نحوه راه رفتن را توصیف میکنیم.

 به مثال های زیر توجه کنید.

He drives slowly.

They hunted the bear easily.

We cleaned the car carefully.

He swims well.

He ran quickly.

She spoke softly.

نحوه ساختن قید حالت در زبان انگلیسی

یک قانون و قاعده کلی برای قید حالت وجود دارد و آن هم این است که به آخر صفت ly اضافه می‌کنیم.

قید حالت+ ly = صفت

 

قید

 صفت

quickly – به سرعت

 quick – سریع

kindly – مهربانانه

 kind – مهربان

carefully – با دقت

 careful – دقیق

greedily – حریصانه

 greedy – حریص

slowly – به آهستگی

 slow – آهسته

badly – به طور بدی

 bad – بد

seriously – به طور جدی

 serious – جدی

beautifully – به زیبایی

 beautiful – زیبا

 

موارد خاص در قید حالت

۱-     وجود y  در آخر صفت : اگر در آخر صفت حرف y وجود داشته باشد، آن را به i تبدیل می‌کنیم و بعد ly را به آخر صفت اضافه می‌کنیم.

angrily

angry

greedily

greedy

easily 

easy

happily

happy

Heavily

heavy

busily

busy

قید حالت 

۲-     وجود le  در آخر صفت : اگر در آخر صفت حروف le وجود داشته باشند، e را حذف می‌کنیم و فقط به آخر آن y اضافه می‌کنیم

terribly

terrible

simply

simple

capably

capable

 

۳-     افعال حسی:  بعد از” افعال حسیفقط صفت استفاده می شود نه قيد حالت. افعال حسي عبارتند از:

                

به نظر رسيدن look 
احساس کردن feel
چشيدن  taste
بوئيدن
smell
به نظر رسيدن seem
 ظاهر شدن appear
شدن become (=get)

مرتبط بخوانید : معرفی کامل صفت عالی در زبان انگلیسی 

 استثنی ها در قید حالت

بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید حالت ly نمی‌گیرند و حالت صفت و قید آن ها یکی است. کلمات زیر هم در نقش صفت و هم در نقش قید می توانند در جمله استفاده شوند.

قید

صفت

well

good

hard

hard

fast

fast

early

early

late

late

far

far

 

تفاوت صفت و قید در جملات

بسیاری از زبان آموزان قید و صفت در جمله را با هم اشتباه میگیرند . به مثال های زیر توجه کنید

Jack is a fast runner.

جک یک دونده سریع است.

اگر به این جمله توجه کرده باشید میبینید که کلمه fast  دارد جک را توصیف میکندو جک در این جمله فاعل است . پس کلمه fast  را میتوان صفت در نظر گرفت.

Jack runs fast.

جک سریع می‌دود

در این جمله fast  برای توصیف فعل آمده است ، به همین دلیل به آن قید میگوییم.

جایگاه قید حالت در جمله

قيد زمان + قيد مکان+ قيد حالت +مفعول + فعل اصلی + قيد تکرار + فاعل

 

جایگاه قید حالت در جمله به نوع فعل بستگی دارد. اگر فعل جمله از نوع افعال لازم باشد (فعلی که به مفعول نیاز ندارد) ، در این صورت قید حالت بلافاصله بعد از فعل می آید. مثال:

He runs quickly.

او با سرعت می دود.

در این مثال فعل run نیازی به مفعول ندارد و قید جمله یعنی کلمه quickly بعد از آن قرار گرفته است.

اما اگر فعل جمله از نوع افعال متعدی باشد (فعلی که به مفعول نیاز دارد)، در این صورت قید حالت بعد از مفعول می آید. مثال:

Mina translated the text easily.

مینا متن را به راحتی ترجمه کرد.

در این جمله فعل translated از نوع افعال متعدی است و مفعول آن the text می باشد که قید حالت easily بعد از آن آمده است.

نکته مهم: اگر در جمله قید مکان و یا قید زمان داشته باشیم، قید حالت را قبل از این دو قید قرار می دهیم. اگر در جمله هر دو قید زمان و  مکان با هم باشند، قید حالت را قبل از قید مکان قرار میدهیم. به جملات زیر دقت کنید:

Amin parked the car carefully in the yard.

در این جمله  قبل از قید مکان (in the yard) آمده است.

Amin parked the car carefully last night.

در این مثال قید حالت (carefully) قبل از قید زمان (last night) آمده است.

Amin parked the car carefully in the yard last night.

در این جمله قید مکان و زمان هر دو در جمله هستند، بنابر این قید حالت قبل از قید مکان آمده است

.

قید حالت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *