present continuous

وجه حال استمراری (present continuous) که به present progressive معروف است، یکی از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین وجه‌ها در گرامر زبان انگلیسی است. بسیاری از زبان ـموزان این وجه را با present simple  اشتباه میگیرند. زمان حال استمراری در زبان انگلیسی بیشتر برای بیان کردن کارهایی که در زمان حال در حال وقوع هستند یا به طور موقت در حال رخ دادن‌اند استفاده می‌شود. این زبان کاربردهای دیگری نیز دارد که در این بخش با آنها آشنا می‌شویم. ابتدا با ساختار این زمان آشنا می‌شویم.

 

ساختار حال استمراری

فاعل + am/is/are + فعل + ing

پس برای ساختن حال استمراری باید به انتهای فعل ing اضافه کنیم. اما باید بدانید که ما نمیتوانیم به انتهای همه افعال ing اضافه کنیم و استثنی هایی وجود دارد.
به موارد زیر توجه کنید.
۱٫ اگر آخر فعل e بود، موقع تبدیل به gerund حذف می‌شود، به غیر از فعل‌هایی که آخرشان ee و oe و ye باشد.

Come – coming
Agree – agreeing

 

۲٫ برای افعالی که قبل از آخرین حرف بی‌صدا یک حرف صدادار همراه با استرس دارند، آن حرف بی‌صدا دوبار تکرار می‌شود، به غیر از افعالی که آخرشان w و x و y باشد.

sit – sitting
fix – fixing

۳٫ در انگلیسی بریتانیایی اگر آخر فعلی L باشد، دوبار تکرار می‌شود اما در انگلیسی آمریکایی L یکبار می‌آید.

travel – travelling (انگلیسی بریتانیایی)
travel – traveling (انگلیسی آمریکایی)

۴٫ اگر آخر یک فعل ie باشد تبدیل به y می‌شود.

lie – lying

به مثال های زیر توجه کنید.

She’s (She is) planning a vacation in Hawaii.
.You are reading these sentences

They’re (They are) waiting for the train.
We’re working on the Smith account this month.

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

صرف فعل حال استمراری

I am going
You, We, They are going
He, She, It is going

قید های حال استمراری

now
this week
at the moment
at three o’clock
Currently
this evening
now
this afternoon
at the moment
tomorrow afternoon
on Wednesday
this morning
at the moment
today
right now
this morning
at the moment
in April
This month

My brother is playing with his toys in his bedroom now.
They are practicing math together at the moment.
We are working on a new project these days.

سوالی کردن حال استمراری

سوالی کردن حال استمراری درست مانند بقیه زمان ها است.شما میتوانید جملات پرسشی بله/خیر بسازید یا با واژه‌های پرسشی wh سوال بسازید. برای ساخت جملات بله/خیر جای فعل be را با فاعل عوض می‌کنیم.
اگر بخواهیم با واژه‌های wh پرسشی کنیم باید ابتدا جمله خبری را به پرسشی تبدیل کنیم، بعد قسمتی از جمله را که می‌خواهیم درباره‌اش سوال کنیم، حذف می‌کنیم و واژه پرسشی مورد نظر را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم.
A: What are you doing?
B: I am working on my computer.
Are you watching TV
.Yes, I am. I am watching a movie
Is she studying for her exam
.No, she isn’t. She is talking on the phone

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

منفی کردن زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

فاعل + am/is/are +not+ فعل + ing

برای منفی کردن جمله با حال استمراری باید بعد از فعل be و قبل از بخش ing فعل not قرار دهیم.

He’s not playing football.
She is not working now.
We’re not doing our homework.

کاربردهای حال استمراری

۱٫ برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در حال حاضر و موقع حرف زدن ما در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
I’m just leaving work. I’ll be home in an hour.
من تازه دارم از سرکار می‌روم. یک ساعت دیگر به خانه می‌رسم.
Please be quiet. The children are sleeping.
لطفا ساکت باش. بچه‌ها خواب هستند.
۲٫ برای صحبت کردن درباره چیزی که قبل و بعد از زمان خاصی در حال انجام شدن است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
At eight o’clock we are usually having breakfast.
در ساعت ۸ ما معمولا صبحانه می‌خوریم.
When I get home the children are doing their homework.
وقتی به خانه می‌رسم بچه‌ها مشغول انجام دادن تکالیف‌شان هستند.
۳٫ برای صحبت کردن درباره کاری که ما آن را موقتی می‌دانیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Michael is at university. He’s studying history.
“مایکل” دانشگاه است. او دارد تاریخ می‌خواند.
I’m working in London for the next two weeks.
من دو هفته آینده را در لندن مشغول به کار هستم.
۴٫ برای صحبت کردن درباره چیزی که جدید است و با شرایط قبل در تضاد است. به مثال‌های زیر توجه کنید:
These days most people are using email instead of writing letters.
این روزها بیشتر مردم به جای نوشتن نامه از ایمیل استفاده می‌کنند.
What sort of clothes are teenagers wearing nowadays? What sort of music are they listening to?
این روزها نوجوان‌ها چه جور لباس‌هایی می‌پوشند؟ به چه نوع موسیقی گوش می‌دهند؟
۵٫ برای صحبت کردن درباره چیزی که تغییر می‌کند، رشد می‌کند یا بهتر می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:
The children are growing quickly.
بچه‌ها به سرعت رشد می‌کنند.
The climate is changing rapidly.
آب و هوا به سرعت دارد تغییر می‌کند.
Your English is improving.
انگلیسی شما در حال بهتر شدن است. [انگلیسی شما دارد بهتر می‌شود.] ۶٫ برای صحبت کردن درباره اعمالی که بارها و بارها تکرار می‌شوند. معمولا در این کاربرد از قید always استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
It’s always raining in London.
در لندن همیشه باران می‌بارد.
They are always arguing.
آنها همیشه با هم بحث می‌کنند.
۷٫ برای صحبت کردن درباره برنامه یا نقشه‌های ما در زمان آینده از حال استمراری استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:
Mary is going to a new school next term.
“ماری” ترم آینده به مدرسه جدیدی می‌رود.
What are you doing next week?
هفته آینده چه برنامه‌ای داری؟

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *