معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

اگر شما یکی از داوطلبان آزمون آیلتس هستید ، مطمئنا سوالاتی در مورد معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس خواهید داشت و دوست دارید در این بخش از آزمون آیلتس نمره بالا کسب کنید . در این مطلب تمام آن چه شما برای گرفتن نمره بالا در بخش اسپیکینگ آیلتس نیاز دارید را به شما میگوییم.

با دانستن این نکات میتوانید با تسلط و آمادگی بیشتری در مصاحبه آزمون آیلتس شرکت کنید.

چگونگی محاسبه نمره Speaking آیلتس

این معیارها نیز به یک اندازه نمره دارند و میانگین آن‌ها، نمره نهایی یا band score بخش اسپیکینگ را تشکیل می‌دهد.

  1. Fluency and coherence (روانی و وابستگی در صحبت کردن)
  2. Lexical resource (وسعت دایره لغات)
  3. Grammatical range and accuracy (گرامر)
  4. Pronunciation (تلفظ)
Band Pronunciation Grammatical range and accuracy Lexical resource Fluency and coherence
نمره تلفظ بُرد و درستی گرامر منابع واژگان انسجام و سلاست
۹ تلفظ با ظرافت کامل و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

مشخص نیست native نیست.

 بُرد وسیعی از تمامی ساختارها را طبیعی و به درستی استفاده می کند.

مدام ساختارهای درست تولید می کند اما ممکن است گاهی اشتباهاتی شبیه به Native Speaker ها بکند (slip).

 در تمامی موضوعات، لغات را با انعطاف کامل استفاده می کند.

زبان و ادبیاتش اصیل و طبیعی است و درست همانند یک Native Speaker صحبت می کند.

 نرم و روان صحبت می کند. تکرار و تصحیح خودش به ندرت اتفاق می افتد.

اگر در صحبت هایش مکث کند، به خاطر طبیعت گفتگویش است، نه به خاطر اینکه به دنبال ساختارهای گرامری یا لغات خاصی می گردد.

صحبتش را کاملا منسجم و طبقه بندی شده ارایه می کند و هرجا که لازم باشد، به درستی و به صورت حرفه ای از عبارات ربط دهنده مناسب استفاده می کند.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۸  تلفظ با ظرافت عالی و دقیق

درک تلفظش نیاز به تلاش ندارد.

زبان مادری اش خیلی کم روی صحبتش تاثیر دارد.

 بُرد وسیعی از ساختارها را با انعطاف بالایی استفاده می کند.

اکثر جملاتش درست و بدون غلط است اما گاهی اشتباهاتی دارد که البته آن ها نیز اساسی و پایه ای نیستند.

 منابع واژگانش وسیع است و به راحتی و با انعطالف برای انتقال مفاهیم به صورت کاملا دقیق از آن ها استفاده می کند.

با مهارت کامل، از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند ولی به ندرت اشتباه هم می کند.

کاملا حرفه ای در مواقع لازم، عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد.

 نرم و روان صحبت می کند اما گاهی نیز تکرار کرده و خودش را تصحیح می کند.

اگر در صحبت هایش مکث کند، معمولا به خاطر طبیعت گفتگویش است، اما به ندرت نیز به خاطر این است که به دنبال زبان و ادبیات مناسب می گردد.

موضوعات را متناسباً بسط داده و کاملا روشن می سازد.

۷  تمام ویژگی های لازم برای نمره ۶ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۸ نمی رسد.  ساختارهای پیچیده ی بسیاری استفاده می کند اما انعطاب پذیری آن ها معمولی است.

جملات بدون غلط بسیاری تولید می کند اما تعدادی اشتباه گرامری داشته و آن ها را تکرار می کند.

  در موضوعات بسیاری، می تواند به صورت انعطاف پذیر از لغات استفاده کند.

گاهی از ادبیات طبیعی و مصطلح idiomatic و less common استفاده می کند و آگاهی خود را در مورد collocation و style نشان می دهد. البته گاهی نیز کلماتی را اشتباه انتخاب می کند.

عبارات و جملات را به خوبی paraphrase می کند و توضیح می دهد.

بدون اینکه اسنسجام صحبتش بهم بریزد، یا حس شود که دارد تلاش خاصی می کند، به اندازه کافی صحبت می کند.

گاهی اوقات مکث هایی برای پیدا کردن ساختارهای گرامری یا لغات می کند.

بعضی از موقع، خودش را تصحیح کرده و عبارت یا جمله ای را تکرار می کند.

از کلمات ربط متنوعی استفاده می کند (connectives & discourse markers) و کلمات ارتباطی اش انعطاف دارد.

۶ کنترل نسبی رو تلفظ

گاهی تلفظ های بسیار خوبی دارد اما دایم و ثابت نیست.

علی رغم تلفظ های اشتباه، می توان فهمید چه می گوید ولی گاهی وضوح تلفظ ندارد.

 ترکیبی از جملات ساده و پیچیده را استفاده می کند اما انعطاف محدودی دارد.

اشتباهات گرامری زیادی در جملات پیچیده نشان می دهد اگرچه که این اشتباهات درک مطلب را مختل نمی کنند.

 دامنه لغاتش برای صحبت راجع به موضوعات مختلف کافی است و علی رغم بعضی استفاده های نابه جا، معنی حرفش را شفاف انتقال می دهد.

عبارات و جملات را با موفقیت paraphrase می کند و توضیح می دهد.

 می خواهد به اندازه کافی صحبت کند اما گاهی انسجام صحبتش از دستش خارج می شود چرا که گاهی تکرار می کند، مکث می کند یا خودش را تصحیح می کند.

از کلمات ربط استفاده می کند (connectives & discourse markers) اما همیشه به درستی از آن ها استفاده نمی کند.

۵  تمام ویژگی های لازم برای نمره ۴ را داشته و از آن بهتر است اما به نمره ۶ نمی رسد. ساختارهای جملاتش ساده است و درستی آن ها معقول می باشد.

جملات پیچیده اش محدود است و معمولا اشتباهاتی داشته و معمولا درک مطلب را مختل می کند.

 تلاش می کند راجع به موضوعات آشنا و ناآشنا صحبت کند ولی انعطاف پذیری منابع واژگانش محدود است.

عبارات و جملات را paraphrase می کند و توضیح می دهد اما خیلی در اینکار موفق نیست.

 جریان صحبتش را حفظ می کند اما تکرار، تصحیح خود و مکث در صحبتش زیاد است و به کُندی صحبت می کند.

از برخی از کلمات ربط خاص زیادی استفاده می کند. (connectives & discourse markers)

ساختارهای ساده را نرم و روان و منسجم تولید می کند اما در ساختارهای پیچیده دچار مشکلات fluency است.

۴ تلفظی محدود دارد.

شاید تلاش کند تلفظ خوب باشد اما اغلب نمی تواند.

اشتباهات تلفظی زیادی دارد و درک صحبت هایش برای شنونده سخت است.

 جملاتی که می سازد پایه ای بوده و جملاتی ساده دارد. جملات پیچیده و Subordinate دیده نمی شود.

اشتباهات بسیاری دارد و باعث کج فهمی می شود.

 می تواند راجع به موضوعات آشنا صحبت کند اما در مورد موضوعات ناآشنا فقط می تواند مفاهیم اصلی را انتقال دهد.

انتخاب کلماتش معمولا اشتباه است.

معمولا paraphrase نمی کند.

 بدون مکث های طولانی، نمی تواند پاسخ بدهد و معمولا به کُندی و آهسته صحبت کرده و پر از تکرار و تصحیح خود است.

جملات ساده را به یکدیگر ربط می دهد اما به صورت پی در پی از کلمات ربط ساده و ابتدایی استفاده می کند و گاهی انسجامش بهم می ریزد.

۳   از نمره ۲ بهتر است اما به نمره ۴ نمی رسد.  تلاش می کند صحبت کند اما معمولا موفق نمی شود پیامش را منتقل کند. معمولا وابسته به عبارات و جملات حفظی است.

اشتباهات بسیاری دارد مگر آنکه کل عبارت را حفظ شده تحویل دهد.

 برای ارایه ی اطلاعات فردی، لغات خیلی ساده ای استفاده می کند .

برای موضوعاتی که خیلی متداول و آشنا نیستند، لغات کافی بلد نیست.

 مکث های طولانی مدت دارد.

حتی جملات ساده را به سختی به یکدیگر ربط می دهد.

پاسخ های ساده می دهد و معمولا نمی تواند حتی پیام های پایه ای را انتقال دهد.

۲  تلفظ ها اغلب نامفهوم است. جملات ساده را هم نمی تواند بسازد. یا عباراتی حفظ شده تحویل می دهد و یا فقط لغات را بدون ساخت و ترکیب آن ها در جمله به مخاطبش ارایه می کند.  پیش از هر کلمه ای که می خواهد بگوید، مکث های خیلی طولانی دارد.

ارتباط و صحبت کردن با او خیلی کم امکان پذیر است.

۱ ·      توانایی برقراری ارتباط وجود ندارد!
۰ ·      در امتحان شرکت نکرده و غایب است.

 

غیر از این نکاتی که در بالا ذکر کردیم فاکتور های دیگری نیز در اسپیکینگ آیلتس تاثیر گذار است که به تفکیک در مورد آن صحبت میکنیم.

حالت چهره متقضی آزمون آیلتس

این یک مصاحبه است که به صورت حضوری انجام میشود.صد در صد تاثیری که شما بر روی ممتحن میگذارید قابل انکار نیست.

فرض کنید ، ممتحن آیلتس در روزهای خسته کننده اش که با چندین متقاضی آیلتس  صحبت می کند، دوست دارد چهره ای ببیند که بر روی لبانش لبخند نشسته است. پس چه بهتر چهره شما دور از استرس، نفرت و هرگونه انرژی منفی باشد. سعی کنید همیشه لبخند بر روی لبتان باشد و با چهره ای خوش رو با ممتحن صحبت کنید تا به او انرژی دهید. ممتحن های آیلتس هیچ دشمنی با شما ندارند پس بهتر است جبهه گیری نکنید و بدانید آن ها فقط بر اساس معیار های اصلی سازمان آیلتس به شما نمره میدهند.

معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

تاثیر زبان بدن متقضی آزمون آیلتس

در این مصاحبه شما رو در رو ممتحن قرار میگیرید ، پس تمامی کار هایی که شما انجام میدهید میتواند بر روی او تاثیر بگذارد. زبان بدن شما کاملا گویا استرس و یا اعتماد به نفس بالای شما خواهد بود.

بهتر است عین مجسمه نشینید و خشک و سرد به سوالات جواب ندهید. مطالب را با شور و هیجان توصیف کنید  و از حرکات لب و صورت و دستان استفاده کنید.

تاثیر نگرش مثبت در معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

از بدگویی پرهیز کنید . هر سوالی از شما پرسیدند با دید مثبت پاسخ دهید . فرض کنید از شما در مورد خانواده همسرتان سوال کنند.

شما بگویید آن ها خیلی بدجنس هستند ، در کار ما دخالت میکنند . من آنها را دوست ندارم و اصلا تمایلی ندارم با آن ها رفت و آمد کنم.

جواب این سوال را میتوان بسیار زیبا تر داد .

من خانواده همسرم را بسیار دوست دارم .آن ها با من و فرزندانم بسیار مهربان هستند . مادر شوهرم را همچون مادر خودم میدانم و اگر نبینمش دلتنگ او میشوم.

کدام حس بهتری به شما داد ؟ ممتحن به این که شما راست و یا دروغ میگویید اصلا اهمیتی نمیدهد. معیار های دیگری مد نظر او خواهد بود.

معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس

تاثیر خلاقیت متقضی آزمون آیلتس

ممتحن آیلتس از متقاضی درخواست کرده است تا راجع به موضوع زیر صحبت کند:

Describe a situation in which somebody made you embarrassed.

شما به این فکر می کنید که این اتفاق تا به حال برای شما نیفتاده است! حال باید چه بگویید؟! آیا می توانید موضوع یا سوال را عوض کنید؟ قطعا خیر! سوالات در اسپیکینگ آیلتس IELTS Speaking اجباری یا Compulsory هستند. اینجاست که باید با خلاقیت خود چیزی سر هم کنید! و این کار را باید بداهه انجام دهید! و باید خوب انجام دهید! و باید سریع انجام دهید! و ممتحن نباید بفهمد که شما دارید چیزی از خود می سازید!

فکر می کنید بین کسی که مشخص است چیزی مصنوعی و بی روح می گوید با کسی که عدم واقعیت را واقعی نشان می هد چقدر فرق است؟ وقت آن رسیده که خلاقیت به خرج بدهید!

 

امیدوارم مطلب معیار های تصحیح و نمره دهی اسپیکینگ آیلتس  برای شما مفید بوده باشد . یکی از راه هایی که شما میتوانید اسپیکینگ خود را تقویت کنید شرکت در کلاس های تدریس خصوصی آیلتس است . در این کلاس ها مدرسان ما با تجربه چندین ساله خود در مورد این آزمون میتوانند به شما کمک کنند .

تماس با ما

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره های زیر تماس بگیرید.

۰۹۱۲۳۱۰۹۸۵۶—۰۲۱۲۶۴۲۱۳۵۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *